Místní knihovna v Přestavlkách

Kontakt

Místní knihovna v Přestavlkách

Přestavlky 56, 413 01 Přestavlky

Knihovnice: Svatava Mužíčková

 

 

Historie:

Knihovna byla založena po roce 1920 jako Veřejná obecní knihovna. V krátké době za podpory ochotnického divadelního souboru, který na knihovnu finančně přispíval dosáhla 200 svazků. O práci s knihou se po 1. světové válce starali knihovníci František Křivan a Václav Pospíšil. Knihovna v té době neměla svoji místnost, knihovníci měli knihy doma odkud je i půjčovali. Teprve až když došlo k založení JZD, byly za knihovníka Stanislava Betky knihy uloženy ve skříni místnosti JZD. V roce 1952 byla knihovna přemístěna na MNV a knihovnicí se stala Věra Krejzová, která vedla knihovnu až do roku 1957. Od té doby až do roku 1971 byl knihovníkem Václav Mezek, který zlepšil starostlivost o knihy a dal knihovnu do náležitého pořádku. Od nového volebního období v roce 1972 přebral knihovnu Karel Bureš, který v krátké době dokončil a upřesnil evidenci knih. Za dobré vedení Místní lidové knihovny obdržel na návrh Okresní knihovny v Litoměřicích v soutěži " Budujeme vzornou lidovou knihovnu", Čestné uznání za úspěšné umístění v okresním kole. V současnosti knihovna sídlí v budově bývalého MNV a knihovnu vede již od roku 1980 stávající knihovnice Svatava Mužíčková.

  

ž